Tin nhắn quốc tế

Dịch vụ tin nhắn quốc tế ViVicall, cung cấp phương án giải quyết tin nhắn chất lượng cáo cho cá nhân và doanh nghiệp, tiếp kiểm chi phí cho khách hàng. Dịch vụ tin nhắn quốc tế ViVicall sử dụng dẽ ràng, có thẻ gửi tin nhắn theo nhóm và lưu tin nhắn lịch sử. Dịch vụ tin nhắn quốc tế ViVicall cực kỳ chi phí thấp, giúp bạn tiết kiệm gần 65% lệ phí.


Dặc biệt:

  • Không có điện thoại di động cũng có thể gửi tin nhắn quốc tế, chỉ cần một điện thoại và internet 
  • Gửi tin nhắn tức thời, gửi tin nhắn theo nhóm, một khối duy nhất hỗ trợ lên đến 1000 người sử dụng 
  • Gửi hồ sơ chi tiết
  • Thanh toán theo tương một tin nhắn