Tin tốt!

Chúng tôi sẽ triển khai một loạt các kế hoạch cuộc gọi quốc tế

Không có vấn đề bạn đang ở đâu, bạn luôn có thể tìm thấy một trong những quyền cho bạn!

 • CHINA 120Min $1.5/tháng

 • Phút chỉ áp dụng cho các cuộc gọi điện thoại Internet VoIPCall
 • Gọi điện thoại cố định hoặc di động Mỹ và Trung Quốc
 • Hiểu thêm
 • CHINA 360Min $4.5/tháng

 • Phút chỉ áp dụng cho các cuộc gọi điện thoại Internet VoIPCall
 • Gọi điện thoại cố định hoặc di động Mỹ và Trung Quốc
 • Hiểu thêm
 • ViViCall World 450Min $13/tháng

 • Phút chỉ áp dụng cho các cuộc gọi điện thoại Internet VoIPCall
 • Gọi điện thoại cố định 47 nước và điện thoại cố định hoặc di động 11 nước
 • Hiểu thêm