Call Center

  Call Center dựa trên kiến trúc B / S tinh khiết của hệ thống trung tâm cuộc gọi phân phối, chức năng hệ thống đầy đủ, hiệu suất ổn định, sự mở rộng cao,chi nhanh Call Center dược phân phối ở các nơi ma do Call Center cung cấp có thẻ thực hiện tập trung quản lý từ xa, tất cả các dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu máy chủ của khách hàng để đảm bảo an toàn dữ liệu, bảo mật, đồng thời hệ thống có thể cung cấp phần mềm lần thứ 2 với các ứng dụng / hệ thống kinh doanh khác.

  Theo nhu cầu của khách hàng, có tính đến sự mở rộng và quản lý thống nhất, khi bắt đầu phát triển và thiết kế đã sử dụng các kiến trúc Call Center phân phối phổ biến trên quốc tế, có thể tận dụng Internet xây dựng tổng hập trụ sở chính và các chi nhánh tạo thành một mạng thoại dữ liệu, để thực hiện các cuộc gọi vào/ra , thống nhất số gọi đến, thống nhất quản lý, để đạt được hiệu quả cao, tiện lợi và chất lượng chăm sóc khách hàng cao,để đạt được nhân viên chăm sóc khách hàng có thể làm việc ở văn phòng chi nhanh khác ,để bắt đầu dịch vụ mục tiêu hơn, vừa tăng cường hình ảnh công ty ,lại tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

  Call center bao gồm: kênh xanh dữ liệu, máy chủ truyền thông, máy chủ âm thanh, máy chủ dữ liệu và máy swith kỹ thuật, cổng truyền thông. Tất cả các máy chủ được sắp xếp trong một máy, khách hàng chỉ cần có một máy chủ truyền thông riêng biệt kết nối với phòng máy tính Quốc thông qua qua mạng VPN, chứ không cần mua thêm thiết bị nữa.


Tính năng

1.trả lời điện thoại tự động
    IVR hệ thống âm thanh tự động sẽ tự động xử lý tính năng giọng nói trả lời, phát sóng lời chào đón và hướng dẫn bằng giọng nhắc nhở tương ứng. Khách hàng lựa chọn theo nhu cầu của họ (chẳng hạn như sản phẩm A, bấm 1 ,Sản phẩm B, bấm 2 ......), theo sản phẩm khác nhau kết nối nhân viên hoặc nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng tương ứng,. Lưu ý: Các hệ thống có 28 lớp IVR lớp.


2.Automatic Call Distribution ACD chức năng
    hệ thống tự động phân phối cuộc gọi gọi vào của khách hàng, Nếu nhân viên chăm sóc đang bận hệ thống sẽ tự động chơi nhạc, để tạo ra hàng đợi chờ trực tuyến. khi không ai trả lời, hệ thống sẽ tự động chuyển đến thoại IVR, hoặc chuyển đến mail âm thanh.


3.chức năng điện thoại viên
    máy chăm sóc khách hàng chuyển đổi nhau tự động, và có thể giữ cuộc gọi, chuyển nhượng cuộc gọi để nâng cao hiệu quả của các tiếp viên.


4.Tính năng nhập dữ liệu
    Vì vậy, các đại lý có thể nhập thông tin dữ liệu, dữ liệu quản trị vào các quá trình kinh doanh theo các đại lý, các điều kiện kinh doanh nhóm đại lý, thông tin bao gồm: tên khách hàng, địa chỉ,cách liện lạc, mã số phục vụ, ghi chú, vv.


5.Chức năng xuất dữ liệu
    Tất cả các dữ liệu đều có thẻ tài xuống theo mức độ ý định của khách hàng, thời gian chăm sóc khách hàng,thông tin nghi chú cua khách hàng, mã số của nhân viên chăm sóc khách hàng, hoặc là thời gian liên lạc của khác.


6.Sự quản lý dữ liệu khách hàng
    Tất cả các dữ liệu khách hàng được quản lý tập trung, tất cả thông tin đều được lưu trữ trong máy chủ (thông tin cuộc gọi, ghi âm, thông tin khách hàng, vv.) máy tính khách hàng sau khi ủy quyền mới có thể truy cập, có thể đồng thời truy cập số lượng lớn . hệ thống cho phép thêm, chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa thông tin khách hàng. Cũng có thể truy vấn và thống kê. các thông tin đã được nhập vào .


7.Chức năng Thực hiện báo cáo
    Tìm kiếm theo: ngày, mã số công việc, nhóm chăm sóc khách hàng . Mực thống kê bao gồm: tổng số lượng các cuộc gọi, số lượng gọi ra, tỷ lệ thành công ra, số lượng gọi vào,Tỷ lệ nghe máy, thời gian nghe máy, tr lệ sử dụng chăm sóc khách háng.


8.chức năng nhảy màn hình khi có điện gọi vào
    Hệ thống hỗ trợ chức năng nhảy màn hình khi có điện gọi vào, tức là khi có điện gọi vào màn hình sẽ tự động hiện ra thông tin tương ứng cua khách, đối với khách hàng gọi vào lần đấu có thể hiện ra số điện thoại. điện thoại viên có thể biên tập thông tin khách hàng luôn.


9.Cài đặt quyền hạn
    Giám tóc chăm sốc khác hàng có quển quản lý cuộc gọi của nhân viên chăm sóc khách hàng, có quyến lắng nghe, ghi âm, buộc chuyển nghe máy, tắt máy vân vân. chịu trách nhiệm giám sát và quản lý tất cả các nhân viên chăm sóc khách hàng.phân tích thống kê lưu lượng, List cuộc gọi, tìm kiếm vàquản lý he thống ghi âm phân loại nhân viên chăm sóc khách hàng và nhóm chăm sóc khách hàng.


10.chức năng ghi âm
    Hệ thống hỗ trợ chức năng " ghi âm đồng thời " dối với điện thoại gọi vào.. Tập tin âm thanh có thể play bất ngờ.Người quản lý cũng có thể cài đặt phạm vi và khoảng thời gian ghi âm ,đối với một số điện thoại,một số người không thiết lập ghi âm.


11.khả năng giám sát cuộc gọi
    Ứng dụng ghi âm hỗ trợ nghe giám sát trực tiếp theo thời gian thực người quản lý có thể giam hộ điện thoại viên theo cách giao lưu, thái độ giao lưu của họ.
    Lưu ý: Bằng file âm thanh, người quản lý có thể phát hiện các vấn đề trong giao tiếp hàng ngày, cũng có thể Cung cấp bằng chứng cho các tranh chấp thương mại có lễ xày ra trong tương lai, chẳng hạn như vì nhân viên quá cam kết có thể dẫn đến khiếu nại.


Các tính năng và lợi ích

* Cách kết nối đa dạng: điện thoại cố định, điện thoại di động, điện thoại IP và cách kết nối khác.

* Chế độ dịch vụ đa dạng: quay số tự động tương và quay số nhân công, nâng cao hiệu quả trung tâm cuộc gọi và sự hài lòng của khách hàng.

* Tích hợp hệ thống cao: hệ thống sẽ hoạt động PBX, cổng IP, theo dõi âm thanh, tự động phân phối cuộc gọi và các chức năng khác trong một tích hợp, đầy đủ chức năng.

* Danh mục dịch vụ đa dạng hóa: cung cấp chức năng ví vụ (trước khi bán, bán,sau bán) tư vấn, tìm kiếm, khiếu nại, và các dịch vụ chấp nhận và cách dịch vụ giá trị gia tăng .

* Sự xử lý dịch vụ quy trình hóa : luồng xanh được tạo ra giữa các doanh nghiệp và khách hàng để thích ứng với quy trình khác nhau của các phòng và các lĩnh vực .

* Core tích hợp: Call Center có nhiều , có thể đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và truyền dữ liệu âm thanh đồng bộ, thực hiện việc phân phối và quản lý trung về tài nguyên có độ an toàn cao, độ tin cậy cao.

* Quản lý thống nhất: dễ quản lý và duy trì, thực hiện tập trung quản lý các chi nhánh ở các nơi, , chỉ cần kết nối Internet, bạn có thể đạt được các dịch vụ hỗ trợ và quản lý cuộc gọi trung tâm. bất cứ lút nào, bất cứ tại bản địa hoặc từ xa, chỉ cần điểm kết nối với sever cần quản lý, sẽ có thể thực hiện phân bố Call Center, quản lý tập trung,nhiều điện thoại viên, nhiều điểm tham gia vào dịch vụ để thuận tiện điều hạn toàn bộ hệ thống và giám sát quản lý tập trung.

* Khả năng mở rộng và phát triển trung mạnh mẽ : giao diện nền tảng tiêu chuẩn, với sự phát triển của công nghệ mạng để thực hiện nhiều hơn, các tính năng được cập nhật, do đó bảo vệ đầu tư của khách hàng, do đó toàn bộ hệ thống như phát triển công nghệ và nhu cầu khách hàng và mở rộng.

* Truyền dữ liệu và giọng nói thông tin đồng bộ: Theo các đại lý có thể nhập số đó đang kêu gọi các trung tâm cuộc gọi số khách hàng vào cơ sở dữ liệu để trích xuất các thông tin liên quan. Ngoài ra, các trung tâm cuộc gọi trong tất cả các vùng, tiểu trung tâm giữa giọng nói, dữ liệu, và các đại lý khác của thông tin và các nguồn lực có thể được chia sẻ đầy đủ.


Phạm vi thích dùngGiới thiệu về tính tin cậy

 Call center của cty viên thông Quốc thông,Viễn thông Quốc gọi nền tảng trung tâm, công suất sản phẩm, ổn định, đạt mức cao nhất của ngành công nghiệp của các tính năng cao cấp.

    Đối với hệ thống trung call center, độ tin cậy cao của hệ thống có liên quan trực tiếp đến sự vận hạnh của hệ thống, đó cũng là sự quan tâm nhất của khách hàng. Để giải quyết tình trạng này, Vivicall sử dụng kiến trúc softswitch các sever call center (SSC) +sever IVR + sever ứng dụng ,sử dụng công nghệ VOE, công nghệ VoIP, công nghệ phân lớp, hệ điều hành, công nghệ tích hợp, kiến trúc chương trình ứng dụng nhiều lớp và một số công nghệ độc quyền và công nghệ hàng đầu . Đồng thời, nền tảng call center đã sự dùng thiết bị phần cứng viên thông: Quintum gateway thoại nhập khẩu từ Mỹ, các bộ định tuyến cao cấp Hoa Kỳ CISCO, EVOC máy tính công nghiệp cao cấp, sever IBM , những thiết bị tiên tiến này đảm bảo hệ thống trên nền tảng phần cứng đạt được độ tin cậy vận chuyển cấp .

    nền tảng call center tích hợp trên cơ sở cấu trúc có sự ổn định cao, mà còn cung cấp tính năng lưu dữ toàn diện, nó có thể phóng chống linh kiện chủ yếu của hệ thống bị thiệt hại dẫn đên call center bị ngăn chặn .Đảm bảo dịch vụ được vận hạnh thuật lợi. Hệ thống hỗ trợ trung tâm trao đổi SSC của 2 máy chủ,bình quân sự áp lực dữ liệu dự trong máy chủ, sự tái tạo từ xa và khả năng tự giúp đỡ địa phương,đồng thời hộ trợ sever CTI,đảm bảo hệ thống được vận hạnh ổn định