Kính gửi khách hàng của ViViCall :   

Phiên bản mới nhất ViVicall đã phát hành chính thức(thích hợp với điện thoại Android、IPhone) , Google Play、 App Store、 Có thể tải xuống trang web ViViCall.

Nội dung cập nhật:
1,ưu hóa tính năng trung tâm,cuộc gọi ỏn hơn rõ rằng hơn.
2,ưu hóa danh bạ,tim kiến và tao tắc gằng đơn giàn
3,ưu hóa thẻ ngiềm,nâng cao tính năng phiên bản


Google Play Tải xuống

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivicall.phone

App Store Tải xuống

https://itunes.apple.com/us/app/vivicallphone-voip-free-call/id785910188?ls=1&=8

Địa chỉ tải trang web chính thức của ViViCall :

http://www.vivicall.com/download/


 

   

                                                                                                              Nhóm vận hành ViViCall

                                                                             May 6, 2014